Urządzenia i materiały techniki basenowej

    Urządzenia techniki basenowej to specjalistyczne urządzenia mające na celu przełamać bariery i ograniczenia wynikające z nietypowego przeznaczenia obiektu jakim jest basen kąpielowy. Urządzenia techniki basenowej wykonane są z materiałów zgodnych z normatywami, odpornych na działanie wody basenowej,  odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Urządzenia basenowe spełniają bardzo wiele wymogów takich jak szczelność, izolacyjność termiczna, izolacyjność elektryczna.. Do urządzeń i materiałów techniki basenowej można zaliczyć:

 • filtry i pompy basenowe,

 • oświetlenie podwodne reflektorowe i światłowodowe,

 • materiał wyłożeniowy niecki basenu,

 • materiały podkładowe, uszczelniające nieckę basenu,

 • atrakcje wodno-powietrzne,

 • media filtracyjne (piach kwarcowy, antracyt)

 • basenowe wymienniki ciepła,

 • urządzenia klimatyzacyjne do hal basenowych,

 • orurowanie instalacyjne basenu,

 • automaty  dozowania chemii basenowej,

 • drabiny basenowe, zjeżdżalnie, natryski, liny torowe...ect.

Strona Główna