Technologia tradycyjna

    Niecka basenu wykonana w sposób tradycyjny jest stanowczo najtrwalsza technologią. Z jej wyborem przemawia również zupełny brak ograniczeń przy wyborze kształtu. Można popuścić wodze fantazji i proszę - basen w kształcie nerki, gwiazdy, serduszka - zupełna dowolność.

    Całej technologii nie opisuję gdyż jest ona ściśle związana z budownictwem. W przypadku realizacji obiektu przygotowuje się odpowiednie wytyczne wg. których zostanie wykonana niecka. Trzeba zdać sobie sprawę podejmując się wykonania niecki w technologii tradycyjnej że mamy tu do czynienia z ciśnieniem wody, jej naporem, oraz ciężarem dlatego konstrukcja niecki musi być adekwatna do tych obciążeń.

 

Strona Główna