Niecka basenu

    Przez pojęcie niecka basenu rozumieć należy budowlę zatrzymująca wodę w basenie. W prostym przełożeniu jest to zbiornik w którym znajduje się woda. Pojęcia niecka basenu używa się ponieważ sama niecka to jeszcze nie basen, jeśli nie ma w niej urządzeń uzdatniających i podstawowego wyposażenia. Woda w takim zbiorniku po dwóch tygodniach zielenieje potem brunatnieje. Można powiedzieć że bez urządzeń sama niecka to po prostu sadzawka, staw, nadający się jedynie dla drobnoustrojów. Istnieją różne technologie wykonania niecki basenowej. najczęściej stosowane to:

  • technologia tradycyjna - płyta denna oraz szkielet żelbetowy, monolityczny. Wypełnienie ścian - mur lub również beton zbrojony,

  • technologia SkyPool® - panele ze stali wzmacniane wspornikami

  • technologia płaszcza stalowego - stalowy płaszcz w kształcie owalu, ósemki lub okręgu,

  • technologie gotowych niecek poliestrowo-żywicznych RivieraPool® wzmacnianych włóknem szklanym.

Basen

Strona Główna