Basen kąpielowy

     Przez pojecie basen kąpielowy należy rozumieć zbiornik wodny przeznaczony do kąpieli większej liczby osób, spełniający wymagania dotyczące higieny oraz bezpieczeństwa. Każdy basen kąpielowy posiada własną stację uzdatniania wody oraz jest w nim dozowana chemia basenowa. Basenem kąpielowym nie jest zbiornik wodny nie posiadający dopuszczeń oraz atestów związanych z higieną oraz bezpieczeństwem. Elementy znajdujące się w basenie kąpielowym, mające bezpośredni kontakt z wodą basenową oraz kąpiącymi się ludźmi muszą mieć dopuszczenie do tzw. kontaktu z wodą pitną. Każdy korzystający z kąpieli może się zachłysnąć. Elementy wyłożenia niecki basenu kąpielowego muszą być odporne na działanie chemii basenowej lub działanie korozyjne innych metod uzdatniania wody.

  • Ze względu na usytuowanie rozróżniamy baseny wewnętrzne oraz baseny zewnętrzne.

  • Ze względu na przeznaczenie rozróżniamy baseny prywatne, baseny publiczne oraz brodziki dla dzieci.

  • Ze względy na technologię poboru wody rozróżniamy baseny skimmerowe oraz baseny z rynną przelewową,

  • Ze względu na technologie wykonania niecki rozróżniamy baseny tradycyjne, baseny prefabrykowane, laminaty poliestrowo-żywiczne.

  • Ze względu na sposób wyłożenia niecki rozróżniamy baseny wykładane folią basenową, mozaiką basenową lub płytką basenową

Strona Główna