Rynna przelewowa

    Poniższy schemat przedstawia fragment rynny przelewowej w basenie z rynną przelewową. Strzałki wskazują sposób odbierania przez rynnę nadmiaru wody z basenu kąpielowego. Dobrze zaprojektowana rynna przelewowa zapobiega zalewaniu plaży basenowej. Plaża pozostaje sucha.

Rynna przelewowa w basenie

Strona Główna