Kanał rewizyjny

    Kanał rewizyjny wokół niecki basenu wewnętrznego ma na celu usprawnienie działań naprawczych w przypadku przecieku samej niecki basenu lub awarii elementów instalacyjnych. Można zrezygnować z "obejścia" niecki nawet na całym jej obwodzie jeżeli basen jest na najniższym poziomie i nie ma możliwości zalania pomieszczeń o niższym usytuowaniu. Zaleca się jednak każdorazowo wykonanie kanału rewizyjnego.Dla zobrazowania na poniższym rysunku kanał rewizyjny został wyróżniony kolorem żółtym.

Strona Główna