Hala basenowa

    Przez pojecie hali basenowej należy rozumieć zamknięte pomieszczenie, w którym znajduje się basen kąpielowy. Przez wzgląd na nietypowe przeznaczenie hali basenowej należy ją projektować zgodnie z wytycznymi. Warunki jakie panują w hali basenowej to wysoka temperatura oraz bardzo wysoka wilgotność powietrza. Są to warunki bardzo niekorzystne dla typowych materiałów budowlanych dlatego należy stosować materiały odporne na działanie tych czynników. Równie niekorzystny wpływ jak  wcześniej wymienione: wilgotność oraz temperatura,  ma na materiały woda basenowa oraz jej opary, dlatego materiały te musza być uodpornione na działanie zastosowanej chemii uzdatniającej.

Hala basenowa, basen wewnętrzny

Strona Główna