Basen "skimmerowy"

basen, system skimerowy

    Elementem ssącym w basenie skimmerowym jest skimmer (widoczny na lewej krawędzi powyższego schematu). Zasada działania tego układu jest prostsza niż w przypadku rynny przelewowej. Woda zasysana jest przez skimmer oraz odpływ denny bezpośrednio do pompy basenowej, a stamtąd tłoczona na filtr piaskowy. Przefiltrowana woda wraca do basenu dyszami napływowymi.

    Jak można zaobserwować na powyższym rysunku lustro wody (oznaczone niebieską linią) obniżone jest o około 7-15cm w stosunku do krawędzi basenu (oznaczone czarną linią). Jest to wyrzeczeniem na jakie trzeba przystać decydując się na to rozwiązanie.

Strona Główna