Basen z rynną przelewową

Basen, rynna przelewowa  

      Basen z rynną przelewową charakteryzuje się tym że lustro wody (wyszczególnione na rysunku niebieską linią) znajduje się na poziomie krawędzi basenu. Woda wpływa równomiernie na całej powierzchni basenu do rynny przelewowej, skąd odpływami spływa do zbiornika buforowego (przelewowego). Pompa basenowa przepompowuje nadmiar wody przez filtr piaskowy z powrotem do niecki basenu,  gdy osiągnie ona zadany poziom w zbiorniku buforowym. Nad poziomem wody w zbiorniku czuwa zestaw elektrod oraz sterownik. Jeśli wody jest zbyt mało uruchomiony zostaje elektrozawór dopuszczający wodę z wodociągu. Jeśli kąpiących w basenie jest zbyt wielu  sterownik uruchomi odpompowywanie i zrzuci nadmiar wody do kanalizacji.

Strona Główna